Vaakuna

vaakunaSukuvaakunan on Pertti Hakkaraisen aloitteesta piirtänyt Olof Eriksson ja Hakkaraisten sukuvaakuna on hyväksytty numerolla 153 Suomen Heraldisen Seuran rekisteriin 9.10.1985.

Kilpi: Hopeakentässä linnakekoroinen sininen lakio, jonka alapuolella mustat kivikirveet ristikkäin.

Kypärä: suljettu. Kypäräpeite ulkopuolelta sininen, vuoripuolelta hopeaa. Kypäräkoristeena kotkansiivet, joiden välistä nousee havunoksa, kaikki sinistä.

Vaakunan aiheen perustelu: Kivikirveet kuvaavat esi-isien kivikautista ammattia, josta suku on todennäköisesti saanut nimensä.

Vaakunan symboliikka on seuraava:

– Suljettu kypärä: talonpoikaissuku
– Ristikkäiset kivivasarat: muinaisten kiviseppien suku
– Vaakunan poikki kulkeva linnakekoro: idän ja lännen rajaseutujen suku
– Kuusen latva: erämetsien suku
– Kotkan siivet: rikkaan henkisen perinnön omaava suku
– Repaleinen kypärävaate: vanha, laaja suku
– Sini-hopea -väritys: suomalainen suku.

Pertti Hakkarainen on 7.10.1996 luovuttanut vaakunan käyttöoikeuden kaikille Hakkaraisten sukuseuran jäsenille ja heidän jälkeläisilleen sukuvaakunoiden normaaleja käyttötapoja noudattaen.