Hallitus

Hakkaraisten sukuseuran nykyinen hallitus on valittu seuran vuosikokouksessa 23.09.2017 hotelli Arthurissa Helsingissä ja sen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Nykyinen hallitus toimii syksyllä 2019 pidettävään vuosikokoukseen saakka.

Puheenjohtaja
Heikki Hakkarainen
Maamiehenkuja 5 E 7
00760 HELSINKI
palojoki98@gmail.com
Puh. 040 824 5959

Varapuheenjohtaja
Riitta Lampioja
Varhelantie 5 A 1
00970 HELSINKI
riitta.lampioja@gmail.com
Puh. 044 556 8927

Sihteeri
Virve Prami
Kalkkihiekantie 6 A 4
00980 HELSINKI
virve.prami@outlook.com
Puh. 041 537 0545

Rahastonhoitaja
Kyllikki Kalliokoski
Vartioharjuntie 4 D 16
00950  HELSINKI
kyllikki.kalliokoski@gmail.com
Puh. 050-5050223

Muut jäsenet
Asko Hakkarainen
askohakkarainen3@gmail.com

Riitta Hakkarainen
rhakkari@gmail.com

 Puheenjohtaja

 • toimii hallituksen puheenjohtajana hallituksen kokouksissa
 • toimii isäntänä seuran kesä- ym. tapaamisissa
 • laatii toimikauden toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman  hallituksen  käsiteltäväksi yhteistyössä sihteerin kanssa

Varapuheenjohtaja

 • toimii puheenjohtajana varsinaisen puheenjohtajan estyneenä ollessa

Sihteeri

 • toimii sihteerinä hallituksen kokouksissa
 • toimeenpanee hallituksen kokousten päätökset
 • hoitaa seuran jäsenrekisterin
 • hoitaa sukuseuran tuotteiden myynnin ja postituksen
 • laatii jäsenkirjeet hallituksen hyväksyttäväksi

Rahastonhoitaja

 • hoitaa seuran maksuliikenteen
 • laatii tulo- ja menoarvion hallituksen käsiteltäväksi
 • hoitaa seuran kirjanpidon ja laatii siihen kuuluvat tilinpäätösasiakirjat ja lähettää kuukausittain kopion tiliotteesta sihteerille

Hallitus käsittelee etukäteen em. hallituksen jäsenten suunnitelmat ja tehtävät